Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Klicka här för att logga in!

Våra fonder

Ett brett urval för att möta dina investeringsbehov och mål

Ett brett urval för att möta dina investeringsbehov och mål

SEB är en av Nordens största kapitalförvaltare. Vi erbjuder ett brett utbud av fonder och skräddarsydda portföljer till institutionella investerare och privatpersoner.

Läs mer om vårt erbjudande på våra engelska sidor

Kontakta oss

Phone: +352 26 23 25 95

sebfunds@sebgroup.lu

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.sebgroup.lu/funds

Behandling av personuppgifter

Läs om hur SEB Investment Management AB behandlar personuppgifter:

Integritetspolicy för SEB Investment Management AB