Kontakta oss

Tel: +352 26 23 1

contact@sebgroup.lu

Nyheter

 • 2018-11-13

  Fortsatt global högkonjunktur men utbudsrestriktioner ger nedåtrisker

  I den senaste upplagan av Nordic Outlook justerar SEB-ekonomerna ned BNP-utsikterna något men spår att den globala ekonomin fortsätter att växa lite över trend 2019 och 2020.

  Läs mer om rapporten
 • 2018-09-11

  Splittrad syn på konjunkturen

  SEB:s investeringsexperter rekommenderar en jämn fördelning mellan aktier, ränteplaceringar och alternativa investeringar, vilket är något försiktigare jämfört med tidigare.

  Läs Investment Outlook
 • 2013-12-10

  Internettjänst

  Vår Internettjänst ger dig en total översikt över dina tillgångar och skulder, möjliggör internationella överföringar och transaktioner i flera olika valutor samt handel med värdepapper på många olika internationella marknader.

  Läs mer
Visa 3 mer