Kontakta oss

Tel: +352 26 23 1

contact@sebgroup.lu

Insättnings- och investerarskydd i Luxemburg

Insättningsgaranti och investerarskyddssystem skyddar kunderna om deras bank försätts i konkurs.

Läs mer

Nyheter

 • 2018-11-27

  Högre volatilitet är här för att stanna

  Marknadssignalerna pekar på att kulmen är nådd för ökningstakten i både ekonomisk tillväxt och vinster. Bolagsvinsterna förväntas fortfarande stiga 2019, men i långsammare takt. 

  Läs om Investment Outlook
 • 2018-11-13

  Fortsatt global högkonjunktur men utbudsrestriktioner ger nedåtrisker

  I den senaste upplagan av Nordic Outlook justerar SEB-ekonomerna ned BNP-utsikterna något men spår att den globala ekonomin fortsätter att växa lite över trend 2019 och 2020.

  Läs mer om rapporten
 • 2013-12-10

  Internettjänst

  Vår Internettjänst ger dig en total översikt över dina tillgångar och skulder, möjliggör internationella överföringar och transaktioner i flera olika valutor samt handel med värdepapper på många olika internationella marknader.

  Läs mer
Visa 3 mer