Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Så här fungerar din digipass

Första användningstillfället

Kontakta oss innan du använder digipassen för första gången. 

Aktivera din digipass

 1. Håll in pilknappen.
  I fönstret visas texten "PIN" och ett fält för koden. (Visas istället ordet "FAIL" trycker du på pilknappen en gång till)
 2. Tryck in pinkoden som du fått i ett separat brev från SEB.
  I fönstret visas texten "NEW PIN" och ett inmatningsfält för fyra siffror.
 3. Tryck in din nya fyrsiffriga pinkod.
  I fönstret visas nu "PIN CONF" och ett fält för fyra siffor.
 4. Tryck in din nya pinkod en gång till
  I fönstret visas nu "NEW PIN CONF". Aktiveringen är klar.

Logga in

 1. Gå till sebgroup.lu och klicka på ”Internet Service” i det högra hörnet på sidan under rubriken ”Logga in”, eller gå direkt till ebanking.sebgroup.lu som tar dig direkt till inloggningssidan.
 2. Tryck in ditt ID-nummer
 3. Starta digipassen genom att trycka på pilknappen
  Tryck in din pinkod. Texten ”APPLI” kommer att visas i fönstret, tryck 2. Skapa ID-signaturen genom att mata in det första numret följt av det andra numret som visas på inloggningssidan. Sex siffror kommer att visas. Mata in dessa i inloggningsfältet och klicka på ”Logga in”.

Betalningar

Du använder din digipass för att registrera nya betalningsmottagare och i vissa fall för betalningsinstruktioner. Detta fungerar på samma sätt som inloggningsproceduren.

 1. Tryck på pilknappen.
  Tryck in din pinkod. Texten ”APPLI” kommer att visas på digipassen.
 2. Tryck 2 på digipassen
  Skapa ID signaturen genom att mata in det första numret följt av det andra numret som visas i fönstret. Sex siffror kommer att visas. Mata in dessa siffror i signaturfältet.

Så byter du pinkod

 • Tryck på pilknappen
  I fönstret visas texten "PIN" och ett fält för fyra siffror
 • Tryck in din pinkod
  I fönstret visas texten "APPLI"
 • Håll in pilknappen i mer än två sekunder
  Texten "NEW PIN" och ett fält för fyra siffror kommer att visas
 • Tryck in din nya pinkod
  "PIN CONF" och ett fält för fyra siffror kommer att visas
 • Tryck in din nya pinkod en gång till
  "NEW PIN CONF" kommer att visas. Nu är pinkodsbytet klart.

Om du låser din digipass av misstag

Din digipass kommer att låsas om du knappar in fel pinkod mer än tre gånger i rad. Kontakta oss för att låsa upp den.

Om du inte använder din digipass på 90 dagar

Din tillgång till internettjänsten spärras efter 90 dagar om du inte loggar in. Kom ihåg att logga in regelbundet för att undvika detta.

Om du förlägger din digipass eller om den blir stulen

Kontakta banken omgående, vi hjälper dig att spärra digipassen. Om det skulle inträffa efter kontorstid skall du omedelbart spärra din egen tillgång till internetbankstjänsten så här: gå till inloggningssidan och tryck in ditt ID-nummer. Ange en felaktig sexsiffrig underskrift, repetera tre gånger. Nu är din tillgång spärrad och du bör kontakta banken så fort den är öppen igen.

Kontakta oss

Vänligen kontakta din client executive eller service coordinator för hjälp eller mer information.

Luxemburg: +352 26 23 1
Singapore: +65 6357 0885