Schweiz

SEB har stängt sitt kontor i Genève. Om du har frågor rörande SEB:s internationella private banking erbjudande kan du kontakta vårt kontor i Luxemburg på telefon +352 2623 1 eller e-mail contact@sebgroup.lu.

Om du behöver information (till exempel transaktions- eller portföljredovisning) gällande ditt tidigare konto vid kontoret i Genève ber vi dig fylla i blanketten ”Data Request” (finns enbart på engelska). Skicka blanketten direkt till vår lokala representant i Schweiz som kommer att hjälpa dig att få tag i nödvändig dokumentation. Kontaktuppgifterna för vår lokala representant är:

KPMG SA, Geneva
Data Agent for Skandinaviska Enskilda Banken SA, Luxembourg, Geneva Branch
Rue de Lyon 111
PO Box 347
CH-1211 Geneva 13, Switzerland
Phone number : + 41 58  249 37 77
E-mail : sebswissdataagent@kpmg.com

Om du är kund vid vårt kontor i Luxemburg ber vi dig kontakta din private banker, som hjälper dig i processen med att få tag i den information du behöver.