Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Investeringsrådgivning – du fattar investeringsbeslut med oss som bollplank

Med investeringsrådgivning skapar du tillsammans med din client executive och våra experter en investeringsportfölj. När vi ger dig råd tar vi hänsyn till din finansiella situation, riskbenägenhet och placeringshorisont liksom andra behov som är viktiga för dig. Vi erbjuder investeringstjänster antingen via vår Active Trading Investment Advisory Service, om du vill få tillgång till din egen mäklare, eller vår investeringsrådgivningstjänst som innebär att du, tillsammans med din client executive, bygger upp och förvaltar en diversifierad investeringsportfölj.

Active Trading Investment Advisory Service

  • Genom ditt skräddarsydda valutakonto kan du investera på globala marknader i olika valutor och använda valutasäkring för att undvika oönskad volatilitet.
  • Du får tillgång till en personlig mäklare, som ger råd och rekommendationer baserade på analyser från våra egna analytiker i Sverige.
  • Du får förtur till tecknande av börsintroduktioner där SEB är rådgivare.

Investeringsrådgivning

  • Du får tillgång till avancerade investeringstjänster med omfattande analys och ett brett utbud av kvalitetsgranskade fonder.
  • Du får tillgång till alternativa investeringar som inte går att nå via de traditionella aktie- och räntemarknaderna. Vi erbjuder också investeringar i onoterade bolag som ofta är svåråtkomliga för privata investerare.
  • Du får tillgång till hållbara investeringar och produkter inom till exempel impact investing, det vill säga investeringar i företag som bidrar till ökad hållbarhet

Kontakta oss

Ring eller skriv gärna till oss för mer infomation om vårt erbjudande och om hur vi kan anpassa det till dina individuella behov.