Integritetspolicy för SEB Investment Management AB

SEB Investment Management AB behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur SEB Investment Management AB samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

SEB Investment Management AB
Organisationsnummer 556197-3719

I Luxemburg är vissa av SEB Investment Management ABs fonder organiserade som SICAV-fonder, dvs. bolagsrättsligt bildade fonder med rörligt aktiekapital. I dessa fall är SEB Investment Management AB, genom sin filial i Luxemburg, gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med den relevanta SICAV-fonden.

Information om alla fonder för vilka denna integritetspolicy gäller finns tillgänglig på vår hemsida.

Denna information uppdateras vid eventuella förändringar.