SEB är bästa Private Bank i tysktalande Europa

Dr.Jörg Richter (chef IQF), Rolf Fus (ställföreträdande chef SEB Private Banking, Luxemburg), Ralf Vielhaber (chefredaktör Fuchsbriefe Verlag)

SEB Private Banking i Luxemburg har korats till bästa Private Bank i de tysktalande länderna i Europa. Detta visar årets marknadsundersökning "Private Banking-testet – Europaligan för Private Bankers".

Undersökningen gjordes av det tyska förlaget Fuchsbriefe i samarbete med analysinstitutet IQF och riskanalys-specialisterna Quanvest. I undersökningen analyserades över 100 Private Banking-aktörer. 

I kvalitetsrankningen trycker juryn särskilt på hur ”SEB utmärker sig i nästan varenda kategori: konkurrenterna hänger inte med, varken vad gäller den utmärkta rådgivningen, investeringsförslagen eller transparensen.”

– SEB har under flera års tid tillhört de allra bästa leverantörerna av rådgivande tjänster. Vi anpassar oss efter kundens individuella behov och situation, säger Rolf Fus, ställföreträdande chef för SEB Private Banking i Luxemburg, i en kommentar till utnämningen.

Peter Kubicki, chef för SEB Luxemburg, tillägger:
- Resultatet ger uttryck för våra principer för rådgivning till förmögna privatkunder: vår holistiska syn på Private Banking och den höga kvaliteten på vårt kunderbjudande.

Förlaget Fuchsbriefe publicerar sedan 2001 en rankning av privatbanker. Totalt har nu 316 Private Banking-aktörer i Tyskland och i de tysktalande länderna testats. Idag är ”Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH” (institutet för kvalitetssäkring och test av finansiella tjänster, IQF) ett av de ledande instituten för rådgivningsfrågor för förmögna kunder i de tysktalande länderna.

QUANVEST fokuserar på information som rör transparens, avkastning, likviditet och investeringsrisker, marknader och komplexa portföljer, och hjälper Private Banking-aktörer att utveckla effektiv investeringskontroll genom produkter och rådgivning.