Rådgivande förvaltning

Vill du delta aktivt i alla beslut som rör din investeringsportfölj? I så fall är vår tjänst rådgivande förvaltning alternativet för dig. Genom din private banker får du expertråd som baserar sig på grundliga analyser och investeringsrekommendationer som utgår från just dina behov.

Rådgivande förvaltning är SEB Private Bankings tjänst för placerare som aktivt vill följa och påverka sin portfölj men som samtidigt önskar ha tillgång till kvalificerade placeringsråd och ställer höga krav på service.

Så här fungerar det

Du har regelbunden kontakt med din private banker som förser dig med de verktyg och tjänster du behöver för din placeringsstrategi. För att du ska kunna uppnå dina placeringsmål tar din rådgivare hjälp av hela koncernens samt externa experters kunnande om kapitalförvaltning, juridik, försäkrings- och finansprodukter och arvsplanering. I samråd med rådgivaren skräddarsyr du en portfölj som passar din placeringsinriktning och risknivå. Din private banker ger dig lämpliga rekommendationer för din riskprofil och föreslår placeringar eller andra åtgärder. Givetvis kan du när som helst kontakta din rådgivare för placeringsråd eller andra finansiella tjänster.

Detta ingår i tjänsten:

  • God tillgänglighet och hög servicenivå
  • En private banker med specialistkompetens inom aktier, optioner och förmögenhetsförvaltning
  • Tillgång till expertis inom juridik, arvsskiften och försäkringslösningar
  • Löpande investeringsrådgivning med konkreta råd som är anpassade till dina behov
  • Årlig genomgång av din portföljavkastning och placeringsstruktur.