Diskretionära produkter

Våra diskretionära produkter ger dig möjlighet att välja bland en rad placeringsstrategier baserade på olika risknivåer. Genom ständig professionell övervakning och aktiva allokeringsbeslut strävar vi efter att maximera din avkastning givet din individuella risknivå.

Vi erbjuder allt från aktivt förvaltade fonder till individuella skräddarsydda portföljer anpassade till dina specifika behov.

SEB Modern Funds SIF

SEB Modern Funds SIF (”Specialised Investment Fund”) har skapats exklusivt för Private Banking. Fonderna kan investera i sju olika tillgångsslag där målet är att skapa avkastning i olika faser av konjunkturcykeln och samtidigt hålla portföljrisken under kontroll. SEB Modern Funds finns i tre risknivåer, minsta investering är 125 00 EUR per delfond och fonden handlas månatligen.

SEB Multi Asset Funds

SEB Multi Asset Funds har en förvaltningsfilosofi som liknar den vi använder för SEB Modern Funds SIF. Kapitalet i fonderna investeras huvudsakligen i fonder som exponeras mot olika tillgångsslag för att skapa mervärde samtidigt som man uppnår en god riskdiversifiering. Fonderna handlas dagligen.

SEB Discretionary Strategies Portfolio

Om du har minst 500 000 EUR att investera kan vi erbjuda dig en individuell portfölj som baseras på en av tre olika risknivåer. En individuell portfölj består av ett antal underliggande finansiella instrument såsom obligationer, fonder, ETF:er (börshandlade fonder), certifikat och strukturerade produkter. Det finns många möjligheter att kombinera olika tillgångsslag för att skapa en struktur som motsvarar din investeringsprofil och riskaptit.

SEB Tailor-made Discretionary Portfolio

Om du har mer än 2 miljoner EUR att investera kan vi också erbjuda en skräddarsydd diskretionär portfölj. Tillsammans med dig bestämmer vi kombinationen av investeringsstrategier som ska ingå i den portfölj som bäst motsvarar din investeringsprofil och dina behov.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om de olika investeringslösningar som vi erbjuder.