Diskretionär förvaltning

Du vill slippa det intensiva arbete som en större investeringsportfölj kräver. Du föredrar att överlåta den dagliga skötseln av dina placeringar till professionella förvaltare. I så fall är vår diskretionära förvaltning rätt tjänst för dig.

Diskretionär förvaltning är en tjänst som SEB Private Banking erbjuder kunder som efterfrågar professionell förvaltning och väljer att låta SEB fatta placeringsbesluten. Ett diskretionärt uppdrag innebär att du ger banken fullmakt att göra löpande investeringar för din räkning enligt de riktlinjer du angett.

Så här fungerar det

Du får en private banker vars främsta uppgift är att sköta dina placeringar. Tillsammans tar ni fram en lämplig risk- och placeringsstrategi. Din private banker har själv stora kunskaper om värdepappershandel och dessutom tillgång till hela koncernens samt externa experters samlade kunskaper om placeringar, juridik, arvsplaneringar, försäkringar och andra finansiella lösningar.

Portföljförvaltarna förvaltar de diskretionära portföljerna tillsammans med SEB:s erfarna analytiker och med stöd av en rad internationella analysfirmor.

Detta ingår i tjänsten:

  • Private banker
  • Tillgång till expertis inom juridik, försäkringslösningar och arvsplanering
  • Årlig genomgång av din portfölj tillsammans med din private banker
  • God tillgänglighet och hög servicenivå