Active Trading

Active Trading är SEB Private Bankings mäklarteam för investerare som är aktiva på marknaderna och därför behöver en personlig mäklare. Tjänsten är till för både privatpersoner och företagskunder eller institutioner som förvaltar sina egna portföljer och därför har behov av analysbaserade placeringstjänster och/eller en professionell exekvering av sina investeringar.

Dagliga köp- och säljtips

Active Tradings köp- och säljtips grundar sig på analyser och rekommendationer från SEB:s analytiker. Active Trading får också marknadsuppdateringar från en rad externa analyshus och banker dagligen. Denna genomgång ligger sedan till grund för deras rekommendationer och aktiva samarbete med dig som kund. Varje mäklare har ett begränsat antal kunder och har således god överblick och ingående kännedom om sina kunders positioner och strategier.

Detta ingår i tjänsten: 

  • En proaktiv samtalspartner för dina investeringar
  • Egen mäklare med mycket goda kunskaper om aktier, derivat, räntebärande instrument, börshandlade fonder, strukturerade produkter och valutor
  • God tillgänglighet
  • Relevant och professionell analys
  • Snabb och professionell exekvering
  • Brett mäklarnätverk
  • Möjlighet att överblicka ditt konto och göra affärer via vår Internettjänst