Vårt erbjudande

För oss innebär private banking de tjänster vi erbjuder när du har ett större kapital att förvalta, eller när du har en komplex ekonomi som kräver hjälp av specialister. Vi förser dig med ett fullskaligt erbjudande under ett och samma tak – och på ditt eget språk.

Vill du ta en aktiv roll i investeringsbesluten? Vi bidrar med analyser och rekommendationer. Vill du överlåta placeringsbesluten till oss? Våra experter erbjuder diskretionär förvaltning med en tidshorisont och risknivå som passar dig.

Behöver du försäkringslösningar? Vi har dem.  Och vad gäller din vardagsekonomi – låt oss ta hand om den. Vi tar hand om alla dina finansiella behov och gör ditt liv lättare. Tillsammans med oss lär du dig snabbt vad riktig private banking kan innebära för just dig.

Detaljerna i vårt erbjudande kan variera mellan olika länder - för att få reda på mer, se kontaktuppgifterna.

Gränsöverskridande lösningar

Om du har en betydande förmögenhet eller om du placerar på utländska marknader har du kanske behov av finansiella tjänster även i andra länder än det du är bosatt i. SEB Private Banking har tillgång till all den kunskap och erfarenhet och alla de resurser som finns inom vårt internationella nätverk.

Det är dina behov och förväntningar som ligger till grund för våra investeringsråd. Vårt mål är alltid att din placering ska ge så god avkastning som möjligt i förhållande till din riskprofil. Vi tillhandahåller:

  • Ett heltäckande internationellt förvaltningskoncept.
  • Flerspråkiga private bankers och ett team av andra experter, så att du alltid kan komma i kontakt med någon som har den rätta kompetensen.
  • Expertråd om internationella investeringsprodukter såsom aktier, optioner, obligationer och fonder.
  • Valutahantering.
  • Flexibla lån i flera valutor med din portfölj som säkerhet, växlingar och finansiering av bostadsköp utomlands.
  • Internationella betaltjänster och ett kreditkort med förmånliga villkor kopplat till ditt konto.