Singapore

Private Banking i Singapore

 Singapore är ett väletablerat finanscentrum i Asien med ett stabilt politiskt klimat och med starka ekonomiska och finansiella förtecken.

SEB påbörjade sin verksamhet i Asien 1979. Genom Private Banking i Singapore stöttar vi dig med skräddarsydda lösningar för förmögenhetsförvaltning. Vi förstår de speciella utmaningar du ställs inför när du bor och investerar i Asien och vi använder vår långa erfarenhet i regionen för att hjälpa dig nå dina mål.

Private Banking tjänster erbjuds av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):s filial i Singapore. Om du behöver information gällande ditt tidigare konto på Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (Luxemburg):s filial i Singapore ber vi dig skicka blanketten ”Data request” (finns enbart på engelska) via e-post till singapore@sebprivatebanking.com.sg