Välkommen till Asset Management

Kontakta oss

Telefon: +352 26 23 25 95

sebfunds@sebgroup.lu

SEB är en av de ledande kapitalförvaltarna i norra Europa. Med nästan 160 års bankerfarenhet erbjuder vi ett brett urval av investeringstjänster och expertis till institutioner, livförsäkringsbolag och privatkunder. Urvalet av produkter och tjänster inkluderar förvaltning inom områden såsom aktier, obligationer, alternativa tillgångslag och private equity.

Luxemburg utgör det internationella navet för SEB:s fonder som är registrerade i 18 länder världen över, med över 300 individuella registreringar, vilket gör SEB Asset Management till en av de 50 främsta fondleverantörerna i Europa.

Läs mer om vårt erbjudande på våra engelska sidor